W imieniu Fundacji Widzialni pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Raport 2021 "Dostępność i użyteczność stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych” organizowanej w tym roku w formie online. Konferencja odbędzie się 13.01.2022 w godz. 10.00-13.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Podczas konferencji zaprezentujemy Raport Dostępności 2021. To już VIII edycja badania stanu dostępności serwisów internetowych administracji publicznej. Ubiegłoroczne badanie wskazało, że ponad 58 % serwisów spełnia minimalne wymagania standardu dostępności. Tegoroczny raport postanowiliśmy poszerzyć o dwa nowe elementy. Pierwszy to użyteczność, który jest nieodłącznym elementem dostępności. Serwis internetowy poprawnie przygotowany  powinien dawać możliwość obsługi przez programy czytające, wykorzystywane przez osoby niewidome oraz programy powiększające, używane przez osoby niedowidzące. Powinien być również na tyle użyteczny, aby korzystanie z niego było łatwe, przyjemne i przede wszystkim skuteczne. Serwis będzie tym skuteczniejszy, im szybciej i łatwiej użytkownicy odszukają interesujące ich informacje, a niepełnosprawność, czy użyta w tym celu przeglądarka nie będą stanowiły przeszkody. Zarówno użytkownik jak i serwis internetowy osiągną swój cel.

Drugi element to dokumenty PDF, o których urzędnicy bardzo często zapominają, kiedy na swoich stronach umieszczają skany bądź niedostępne dokumenty. Zbadaliśmy 16 dokumentów umieszczonych na stronach największych miast wojewódzkich.

Do Raportu Dostępności 2021 zaprosiliśmy ekspertów posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu dostępności i użyteczności.

Agenda:

 • 10.00 - 10.15 Otwarcie  Konferencji - Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni
 • 10.15 - 10.30 Dyrektywa EAA - perspektywy rozwoju - Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • 10.30 - 10.50 Prezentacja Raportu Dostępności – Przemysław Marcinkowski, Członek Zarządu Fundacji Widzialni
 • 10.50 - 11.00 Prezentacja Raportu Dostępności - Piotr Źrołka
 • 11.00 - 11.20 Prezentacja Raportu Użyteczności - dr Marcin Krzanicki
 • 11.20- 11.45 Prezentacja Raportu dokumentów PDF – dr Izabela Mrochen
 • 11.45 - 12.00 Przerwa
 • 12.00 - 12.50 Sesja ekspercka 
 • 12.50 - 13.00 Podsumowanie Konferencji 

Wykaz stron:

 1. http://www.sn.pl/
 2. https://www.sejm.gov.pl/
 3. https://www.prezydent.pl/
 4. https://www.gov.pl/web/premier
 5. https://www.senat.gov.pl/
 6. https://trybunal.gov.pl/
 7. https://um.warszawa.pl/
 8. https://www.gdansk.pl/
 9. https://www.krakow.pl/
 10. https://www.poznan.pl/
 11. https://uml.lodz.pl/
 12. https://katowice.eu/
 13. https://www.uke.gov.pl/
 14. https://obywatel.gov.pl/
 15. https://www.zus.pl/
 16. https://www.nask.pl/
 17. https://www.cez.gov.pl/
 18. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
 19. https://www.podatki.gov.pl/
 20. https://www.nik.gov.pl/
 21. https://www.krus.gov.pl/
 22. https://pacjent.gov.pl/
 23. https://www.nfz.gov.pl/
 24. https://epuap.gov.pl/wps/portal
 25. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 26. http://www.kowr.gov.pl/
 27. https://cke.gov.pl/
 28. https://www.nck.pl/
 29. https://www.uzp.gov.pl/
 30. https://www.parp.gov.pl/
 31. http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 32. https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/
 33. https://wypoczynek.mein.gov.pl/
 34. https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start
 35. https://75plus.mz.gov.pl/
 36. https://www.ppp.gov.pl/
 37. https://efaktura.gov.pl/
 38. https://studia.gov.pl/
 39. https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/
 40. https://empatia.mpips.gov.pl/
 41. https://senior.gov.pl/
 42. https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
 43. https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth
 44. https://dane.gov.pl/pl
 45. https://historiapojazdu.gov.pl/
 46. https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel
 47. https://ezamowienia.gov.pl/pl/
 48. https://czystepowietrze.gov.pl/
 49. https://gabinet.gov.pl/zaloguj/uzytkownik
 50. https://www.pot.gov.pl/pl

Wykaz urzędów miast:

 1. Urząd Miasta Szczecin 
 2. Urząd Miasta Gdańsk
 3. Urząd Miasta Olsztyn
 4. Urząd Miasta Białystok 
 5. Urząd Miasta Bydgoszcz
 6. Urząd Miasta Warszawa
 7. Urząd Miasta Poznań
 8. Urząd Miasta Łódź 
 9. Urząd Miasta Lublin 
 10. Urząd Miasta Rzeszów 
 11. Urząd Miasta Kraków
 12. Urząd Miasta Katowice 
 13. Urząd Miasta Opole
 14. Urząd Miasta Wrocław
 15. Urząd Miasta Zielona Góra
 16. Urząd Miasta Kielce

Dostępność konferencji

Zapewniamy: tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Patronat honorowy:

Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki RegionalnejLogo z napisem Honorowy patronat Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego

Patronat:

Polskie Radio RDC 25 LATLogo Dziennik Zachodni

Partnerzy:

Logo Orange PolskaLogo Capgemini