Tym razem poproszono nas o zwrócenie uwagi na portal kolejki.nfz.gov.pl. Wszyscy cenimy sobie wygodę. Oszczędność czasu i jakość oferowanych usług - także elektronicznych. Dzięki pozyskanym informacjom powinniśmy skrócić czas oczekiwania. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami. Co w przypadku gdy idea nie idzie w parze z dostępnością?

Przyjrzeliśmy się problemowi dokładniej. Podjęte przez Nas działania objęły analizę ekspercką pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA oraz próbę poprawnego uzupełnienia formularza i uzyskania jasnych i rzetelnych informacji. Rezultatem interwencji ekspertów wraz z konsultantami jest wniosek, że wytypowane zadania, z uwagi na ogromne bariery, są trudne lub niemożliwe do zrealizowania.

Do największych barier można zaliczyć m.in.:

 1. brak struktury nagłówków,
 2. brak etykiet przy polach formularzy - brak znaczników label,
 3. słabo widoczny fokus (punkt uwagi),
 4. błędy z poziomu klawiatury - m.in. nielogiczna kolejność,
 5. słabe wykorzystanie list do grupowania linków (linki w stopce),
 6. brak lub niepoprawne opisy alternatywne zamieszczonych grafik,
 7. treści w niesemantycznych znacznikach np. w div lub span,
 8. nie do końca jednoznaczny tytuł strony,
 9. brak mechanizmu do pomijania stałych bloków informacji, tzw. skip links,
 10. kod Captcha do weryfikacji użytkownika,
 11. błędy parsowania - walidacja kodu html.

W związku z wykrytymi barierami, niezgodnościami ze standardem WCAG stwierdzamy, że osoby wykorzystujące technologie asystujące, m.in. czytniki ekranu, a także osoby wykorzystujące wyłącznie klawiaturę do nawigacji po stronach, nie będą w stanie skorzystać z oferowanej e-usługi.

Wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do osób odpowiedzialnych za administrowanie portalem, z prośbą o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji. Będziemy informowali Was o dalszym przebiegu sprawy.