Logo projektu Polska Akademia Dostępności

Szkolenie poprowadzi:

Marcin Luboń – Specjalista ds. Dostępności, Audytor techniczny.

Adresaci:

 • redaktorzy stron www
 • administratorzy stron www
 • wszystkie osoby zaangażowane w redagowanie i publikację treści w Internecie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej publikacji dostępnych treści na stronie internetowej dla każdej grupy odbiorców narażonej na wykluczenie cyfrowe. Przedstawione zostaną bariery z jakimi borykają się osoby narażone na wykluczenie cyfrowe w tym osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu czy ruchu. 

Program szkolenia:

 1. Prawo o dostępności
 2. Grupy użytkowników narażone na wykluczenie cyfrowe
 3. Dostępność (Accessibility) stron internetowych
  • Osoby niewidome i niedowidzące (prezentacja działania programu czytającego)
  • Osoby głuche i głuchoniewidome
  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie
  • Osoby starsze
  • Osoby korzystające z urządzeń mobilnych.
 4. Omówienie głównych zasad WCAG2.0
  • Postrzegalność
  • Funkcjonalność
  • Zrozumiałość
  • Rzetelność
 5. Dostępne treści
  • Zrozumiały tekst
  • Formatowanie tekstu
  • Użycie nagłówków
  • Użycie list
  • Odnośniki
  • Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych
  • Formularze
  • Kontrast
  • Wideo
  • Audio
  • Dokumenty do pobrania (DOC, PDF)
 6. Tworzenie dostępnych dokumentów cyfrowych.
 7. Przedstawienie idei platformy e-learningowej oraz portalu informacyjnego tworzonego w ramach projektu Polska Akademia Dostępności.
 8. Porady i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia 

Terminy szkoleń:

17.11.2014 r. , godz. 9.00-17.00 lub 19.11.2014 r., godz. 9.00-17.00.

Miejsce szkolenia:

Fundacja Widzialni, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa.

Zgłoszenia udziału w szkoleniach przyjmowane będą do 14 listopada 2014r. Osoby, chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://widzialni.org/index.php?p=pad_sz

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 POLSKA AKADEMIA DOSTĘPNOŚCI - projekt realizowany przez Fundację Widzialni, dofinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach zadania publicznego: Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Logo Ministerstwa Administracji i CyfryzacjiLogo Fundacji Widzialni