Fundacja Widzialni przedstawiła 8. Raport Dostępności, podczas konferencji online.

W tym roku raport został wzbogacony o dwa nowe elementy: użyteczność oraz dokumenty PDF.

POBIERZ RAPORT DOSTĘPNOŚĆI (plik PDF)

Świat cyfrowy ewoluuje szybciej niż percepcja przeciętnego  użytkownika. W tym sensie oddala się od niego, dlatego użyteczność i dostępność cyfrowa stają się kluczowe dla każdego z nas – powiedział Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji.

Raport Dostępności 2021

Poziom dostępności serwisów administracji publicznej wynosi jedynie 36%. W stosunku do zeszłego roku, prezentowany wynik jest zdecydowanie niższy. Nie oznacza to jednak spadku literalnie. Należy bowiem zauważyć, że w poprzednich latach analizowano ponad 20 stron ministerstw, które zostały włączone do portalu gov.pl, co miało znaczący wpływ na poprawę poziomu ich dostępności. Wówczas wszystkie otrzymały oceny pozytywne. W tegorocznej edycji wytypowanych zostało 50 stron internetowych, w których, nie znalazły się strony ministerstw z portalu gov.pl, ale pojawiły się zupełnie nowe.

Warto zauważyć, że takie strony jak Centrum e-Zdrowia, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, które w poprzednich edycjach prezentowały wysoki poziom dostępności w dalszym ciągu go zachowują. Niestety również niezmiennie, mimo upływu czasu strony takie jak cke.gov.pl, trybunal.gov.pl, senior.gov.pl, katowice.eu, a zwłaszcza 75plus.mz.gov.pl prezentują dramatycznie niski poziom dostępności - mówi Przemysław Marcinkowski, wiceprezes Fundacji Widzialni, specjalista ds. dostępności.

Użyteczność

Nie ma dostępności bez użyteczności, jak i użyteczności bez  dostępności. Nie ma ich także bez kilku innych aspektów, które  składają się na całościowe doświadczenia w korzystaniu z produktów – w tym też – cyfrowych. W badaniu użyteczności wykorzystany został model Morville’a”. Każda ze stron oceniana była pod kątem dwóch typowych zadań użytkownika, który nie ma wiedzy specjalistycznej i związanych z nią specyficznych wymagań co do informacji i zawartości danego serwisu.

Żadna ze stron nie została oceniona na bardzo słabo, ale też żadna na bardzo dobrze. 12 stron otrzymało ocenę dobrze, 6 stron źle, a 3 nie zostały ocenione. Dominuje ocena jest średnio (29 spośród 50 badanych stron). Oznacza to, że da się z tych serwisów korzystać, ale nie jest to zbyt przyjemne – mówi dr Marcin Krzanicki, specjalista ds. użyteczności.

Dokumenty PDF

Przeprowadzone badanie miało na celu ocenę poziomu dostępności, zrozumiałości i czytelności wyselekcjonowanych dokumentów w formacie PDF, które zostały opublikowane na portalach urzędów 16 największych miast wojewódzkich. 

Mając do dyspozycji ogromny wachlarz zalecanych narzędzi do tworzenia dostępnych dokumentów cyfrowych, należy zwrócić uwagę na prawidłową strukturę dokumentu źródłowego. Co więcej w procesie tworzenia dokumentów cyfrowych nieodzowna  jest wiedza twórców oparta na znajomości zaleceń zawartych w standardzie WCAG, a szczególnie w technikach przybliżających dostępność dokumentów w formacie PDF – mówi dr Izabela Mrochen, specjalista ds. dokumentów cyfrowych.

Europejski akt o dostępności

Podczas konferencji Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mówiła o wdrożeniu do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Dostępności – bardzo ważnej unijnej dyrektywy, która utrwali dostępność w Polsce. Akt o dostępności stanie się obowiązkiem prawnym, którym dotknie nie tylko administrację, ale także biznes.

Tysiące przedsiębiorców będzie zobowiązanych do zapewniania dostępności. Będą to firmy oferujące na rynku ściśle określone produkty i usługi ocenione jako podstawowe dla swobodnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Mam na myśli choćby komputery, smartfony, terminale płatnicze w sklepach, urządzenia do odprawy samoobsługowej, czy też automaty wydające bilety kolejkowe oraz liczne usługi, w tym e-handel – powiedziała Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dostępność konferencji

Konferencja odbyła się na platformie Zoom. Organizatorzy zadbali o tłumaczenie na język migowy. Dostępność zapewniał zespół: Dostępni.eu.

Link do zapisu z Konferencji Online z tłumaczeniem migowym.

POBIERZ RAPORT DOSTĘPNOŚĆI (plik PDF)