Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Fundacja Widzialni - Szkolenia WCAG 2.2 Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp

Chronimy prywatność osób odwiedzających naszą witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. – dalej "Ustawa"). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, jest Fundacja Widzialni ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492129789 REGON: 24136895700000.

Celem Polityki Ochrony Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Fundację Widzialni w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.dostepneszkolenia.pl

Użytkownik, który korzysta z portalu dostepneszkolenia.pl, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Ochrony Prywatności.

II.
Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych


Podanie danych jest dobrowolne. Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. Dane wpisywane przez Państwa w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer)

Dane użytkownika

Użytkownicy zakładający Konto zostaną poproszeni o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Obsługa Użytkownika

Fundacja Widzialni może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.

Formularz kontaktowy

Fundacja Widzialni może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu między Użytkownikami w celach związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
Dane gromadzone są przez stronę internetową i urządzenia mobilne .
dostepneszkolenia.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

Ankiety

Na portalu dostepneszkolenia.pl realizowane są ankiety wśród użytkowników, których celem jest polepszenie jakości usług, kursów a także badanie preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych.

Konkursy

Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.

Akcje promocyjne

Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

III.
Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Fundacja Widzialni jest uprawniona do gromadzenia w ramach dostepneszkolenia.pl danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka ("cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika.

Portal dostepneszkolenia.pl używa usługi Google Analytics

IV.
Wykorzystanie zgromadzonych danych

Fundacja Widzialni jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w następujących celach:

 • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzanie kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji, świadczenie usług (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez administratora danych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a)
 • kontaktowanie się z Użytkownikami w celu marketingu usług własnych poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a);
 • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Fundacja Widzialni jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Uprawnienia Użytkownika w zakresie danych osobowych

RODO przyznaje Użytkownikowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona.

V.
Udostępnianie danych

Fundacja Widzialni może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez Fundację Widzialni.
Fundacja Widzialni nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa i zachodzą następujące okoliczności:

 • Fundacja Widzialni może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Fundacji Widzialni, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
 • Fundacja Widzialni zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Fundację Widzialni w walce z oszustwami i nadużyciami w dostepneszkolenia.pl w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, zgodnie w wymogami prawa.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności Fundacja Widzialni zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach dostepneszkolenia.pl

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. pl sp. z o.o., z siedzibą ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. FreshMail Sp. z o.o., z siedzibą Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków – w celu korzystania z systemu mailingowego.

VI.
Metody kontroli po stronie Użytkownika

Wgląd, edycja i usuwanie danych

Użytkownicy, którzy utworzyli Konto, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w dostepneszkolenia.pl są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji "Moje Konto” na stronie internetowej.

Podmioty zewnętrzne

Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach dostepneszkolenia.pl, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com  lub http://www.networkadvertising.org .

Pliki cookies:

Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików "cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików "cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

VII.
Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Fundację Widzialni dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

IX.
Dane kontaktowe

Kontakt do administratora danych osobowych: Fundacja Widzialni ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492129789 REGON: 24136895700000, e-mail: biuro@widzialni.org

Pobierz politykę prywatności. (PDF 235 kB)