Dostępny PDF

Standard dostępności WCAG 2.1 obowiązuje zarówno w odniesieniu do serwisów internetowych, jak i plików PDF. Dostępność informacji w postaci cyfrowej pozwala na dotarcie do szerszego grona odbiorców, dzięki uwzględnieniu potrzeb wszystkich użytkowników Sieci, w tym również osób z niepełnosprawnościami.

Zaletą dostępnych dokumentów PDF jest ich atrakcyjny wygląd. Wdrożenie wytycznych standardu, nie ogranicza bowiem graficznych możliwości projektu oraz zapewnia ich uniwersalność. Oznacza to, że dokument zachowuje swoje właściwości również podczas odtwarzania na innych urządzeniach takich jak tablet, czy smartfon.

Odbiorcami dokumentów realizowanych z uwzględnieniem standardu WCAG 2.1 mogą być użytkownicy z niepełnosprawnościami, korzystający z programów asystujących. Efekty wdrożenia dostępności są jednak odczuwane także przez pozostałych użytkowników, dzięki łatwej i szybkiej obsłudze dokumentów, która wynika z ich prawidłowej struktury.

Dostępny Raport CSR

Coraz większe grono firm i przedsiębiorstw poza realizacją swoich statutowych zadań dostrzega potrzebę działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Całościowy obraz zarządzania organizacją uwzględniający społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty jej funkcjonowania jest obecnie dla biznesu ważnym kierunkiem rozwoju i pozytywnie wpływa na odbiór marki zarówno wśród klientów, jak i interesariuszy.

Podsumowaniu tego rodzaju aktywności służą roczne Raporty CSR - ogólnodostępne publikacje w formacie PDF oraz strony internetowe, gdzie prezentowane są informacje o działalności społecznej danej organizacji.

W kontekście społecznej odpowiedzialność biznesu istotnym elementem, który podnosi wartość publikacji jest uwzględnienie dostępności zarówno strony www, jak i samego pliku PDF. Wrażliwość na potrzeby społeczeństwa to również działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich włączenia cyfrowego i co za tym idzie społecznego.

Uwzględnienie międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.1 w realizacji Raportu CSR pozwala na spójną prezentację dokonań firmy, poprzez atrakcyjną wizualnie publikację, która jednocześnie będzie dostępna dla wszystkich odbiorców, z uwzględnieniem osób o specjalnych potrzebach.

Metoda badania

Audyt dostępności dokumentów PDF opiera się między innymi na sprawdzeniu możliwości szybkiej nawigacji po wielostronicowych dokumentach za pomocą skrótów klawiaturowych przy włączonych technologiach asystujących (np. programów czytających, z których korzystają osoby niewidome i niedowidzące).

Aby zapewnić taką możliwość koniecznym staje się sprawdzenie:

  • obecności znaczników (ukrytej z wizualnego przekazu warstwy opisującej strukturę dokumentów), a w konsekwencji poprawności ich zastosowania;
  • poprawności tabel oraz ich przetwarzania przez technologie asystujące;
  • kolejności przetwarzania informacji przez programy czytające;
  • sprawdzenie minimalnego formalnego współczynnika kontrastu treści w stosunku do tła, na którym się znajdują;
  • audytor zwraca również uwagę na sam wygląd wizualny informacji przekazanych za pomocą tekstu, jak odpowiednie odstępy między wierszami i akapitami, zastosowane czcionki, użycie kursywy, układ kolumnowy etc.

Wycena

Aby zapewnić dostępność dokumentu PDF należy zadbać o odpowiednie elementy, które pozwolą na szybką nawigację oraz odbiór treści przez wszystkich użytkowników. Nasi specjaliści staną się członkami zespołu projektowego i zadbają o każdy szczegół, który jest konieczny, aby zapewnić pełną dostępność dokumentu PDF.

Budżet jaki należy przeznaczyć na realizację dostępnego dokumentu uzależniony jest od kilku czynników. Nakład pracy przy wdrożeniu dostępności w Państwa projekcie zależy między innymi od obranego kierunku działania – audyt dokumentu, lub stworzenie dostępnego dokumentu PDF od podstaw. Nie bez znaczenia pozostaje również obszerność publikacji oraz składające się na nią elementy takie jak tekst, tabele, czy grafiki. Każdy przypadek należy więc rozpatrywać indywidualnie, dlatego prosimy o kontakt z nami w celu omówienia szczegółów i przygotowania wstępnego kosztorysu. Nasi eksperci zupełnie niezobowiązująco i oczywiście bezpłatnie zaproponują odpowiednie dla Państwa rozwiązanie.