19 grudnia 2016 roku wystosowaliśmy pismo do Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Dokument zawierał informację o zgłoszonym przez Państwa do Widzialni Watchdog problemie braku dostępności Portalu CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl.

Niestety nie otrzymaliśmy żadnej informacji zwrotnej w tej sprawie. Nie odnotowaliśmy również żadnej reakcji ze strony osób odpowiedzialnych, czy zarządzających serwisem, mimo wyraźnej prośby o ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji.

Departament Gospodarki Elektronicznej otrzymał informację o błędach znajdujących się na stronie, mimo to w serwisie na chwilę obecną nie widzimy zmian na rzecz dostępności.